kVASy Power Sales - Енергийни продажби в
 
                               ново измерение

За привличане на нови клиенти и по-добро обслужване на съществуващите, имате нужда от гъвкава продуктова и ценова политика. kVASy Power Sales ви позволява да оптимизирате акаунтите на клиентите си и да въведете новите продукти от концепция до пазар само за час; възможна е  ценова гъвкавост  от най-високо ниво, позволява по-бързо внедряване и в същото време намалявaне на разходите за обработка на данните и клиентите.

KVASy Power Sales е решение за енергиен маркетинг, започвайки с дизайна на продукта и минавайки през account management, достигайки до финалния процес на фактуриране, разплащателни транзакции и управление на вземания.

Възползвайте се от нашата пълна гама от решения, които могат да бъдат внедрени много лесно - от един източник като стандартна услуга или като облачно-базирана система (cloud-based system).

KVASy Power Sales ви дава бърз успех на пазара, високо ниво на удовлетвореност на клиентите и подсигуряване на рентабилността.

Информация

Ако се нуждаете от по-подробна информация за нашите продукти, кликнете "напред" и използвайте формуляра за заявка на информационен материал.
напред  Тук можете да разгледате нашата актуална фирмена брошура в Е-Paper формат.

отвори