kVASy - DMS: От документа към процеса

На всеки две години броят на документите на фирмите нараства двойно. При това 90 % от всички фактури все още се съхраняват на хартиен носител. Тяхната обработка и проверка - като напр. предварително сортиране, копиране и препращане - включва многобройни ръчни и времеинтензивни работни стъпки, струващи - според извършени икономически проучвания - между 7 и 25 евро и отнемащи около 75 % от продуктивното работно време. Дори само от този аспект става видно, от какво голямо значение е така нареченият Content Management, т.е. електронната обработка на документи.

Ако се вземат под внимание и изискванията на законодателя в рамките на т. нар. GDPdU (принципи на достъпа до данни и възможността за контрол на електронни документи), респ. на Закона за енергетиката, бързо става ясно следното: защитеното от фалшификации съхранение на документи вече е задължително условие за всяко предприятие от енергийното и водното стопанство.

Спектърът на услугите на SIV групата се разпростира от интелигентното въвеждане и миграция на данни през процесно ориентираното управление на автоматизирани документни процеси до последващото им сигурно съхранение.

Системата за управление на документи kVASy - DMS powered by EASY SOFTWARE AG включва портфолио от решения, прецизно пригодени за нуждите на енергийното и водното стопанство и интегрирани изцяло в системата на kVASy. С помощта на Workflow-компонентите на kVASy - DMS се спестяват изцяло 12 процесни стъпки - от входящата поща до осчетоводяването на фактурите. По този начин, при амортизиране само за 1,65 години, необходимото време се намалява средно с 85 %, а разходите се снижават със 70 %.

Към това може да се добави и автоматичното архивиране на всички изходящи фактури, защитеното съхраняване на цялата входяща и изходяща електронна поща в рамките на пазарната комуникация и - ако е необходимо - цялостното индексиране на всички Office документи.

Информация

Ако се нуждаете от по-подробна информация за нашите продукти, кликнете "напред" и използвайте формуляра за заявка на информационен материал.
напред  Тук можете да разгледате нашата актуална фирмена брошура в Е-Paper формат.

отвори