kVASy BI – Поемете водещата роля!

Данните се превръщат в информация, а информацията е основата за вземане на решения - може би дори с нов бизнес потенциал: kVASy BI powered by Oracle е новото поколение процесно ориентирани информационни системи. Изградено на базата на технологичния пакет на водещата на световния пазар фирма Oracle, Business Intelligence решението на SIV групата не разглежда само резултатите от процесите - така както е обичайно при класическите Data Warehouse модели - а включва и самото изпълнение на процесите заедно със съществените ключови фактори и управляващи елементи. Целта е фокусираното наблюдение и управление на протичането на процесите относно показателите им, а с това и устойчивото нарастване на ефективността и ефикасността.

Основавайки се на 20-годишния си пазарен опит, SIV групата предлага предварително конфигурирани специализирани портали, чието предимство се състои преди всичко в незабавната разполагаемост, ориентирането към конкретните нужди на отделните отрасли, както и в кратките срокове за въвеждане.

Решението kVASy BI реагира активно на събитията, не се нуждае от инсталиране, тъй като е уеб-базирано, дава възможност за мобилен достъп и разполага с естетически издържан и лесен за управление потребителски интерфейс. Данните от kVASy BI са представени в удобна за крайния потребител форма, така че специализираните отдели да могат да извършват анализите си бързо и висококачествено.

Решението kVASy BI структурира бизнес данните, подготвя ги за използване и ги визуализира, което дава възможност за вземане на оптимални мениджмънт решения и за гъвкаво управление на предприятието.

Информация

Ако се нуждаете от по-подробна информация за нашите продукти, кликнете "напред" и използвайте формуляра за заявка на информационен материал.
напред  Тук можете да разгледате нашата актуална фирмена брошура в Е-Paper формат.

отвори