kVASy 5

Еволюция вместо революция: С новото поколение продукти kVASy® 5 и заедно с нашите клиенти ние осъществяваме плавен и дългосрочен преход към IT архитектура, която е ориентирана към предоставянето на услуги. Преминаването към тази архитектурна парадигма е основата за използването на най-съвременните технологии и е предпоставката за софтуерни системи за устойчиво моделиране на бизнес процеси. Тази способност дава възможност на потребителите ни да извършват в бъдеще самостоятелни промени в протичането на процесите, без да е необходима подмяна или актуализиране на системата. Основните предимства са лесния начин на ползване, гъвкавостта и адаптивността.

Отправната точка при реализирането на kVASy® 5 е структурираната по роли процесна схема, където са точно отразени всички процеси до ниво 4. Всички функционални единици се извеждат на модулен принцип. В зависимост от ролята, отговорността и фокуса в предприятието се оформя индивидуалността и специфичността на клиента.

Този ясен поглед върху процесите дава възможност за оптимизиране на софтуера, както и за надсистемното интегриране в едно глобално приложение - всичко това с помощта на контекстно ориентирано меню и съвременен потребителски интерфейс.

Още при началната визуализация става видима последователността на промените при потребителския интерфейс и при порталната платформа. kVASy® 5 се отличава с оптимизирания си и приятен за окото входен портал, както и подобрен за пореден път комфорт на обслужването. През следващите години цялостната визия и фунцкионалност на kVASy® ще бъдат съобразени с новите реалности .

Предимства

Ние можем да съчетаем различни единични бизнес процеси и да ги фокусираме по-добре отколкото досега върху съответните пазарни роли - според спецификата на отраслите и на потребителите. Едновременно с това нашите потребители ще са в състояние да конфигурират свободно индивидуалните си процеси, без да се налага да се намесват в програмната структура. При всички предприятия и в зависимост от отделния служител, всички работни процеси могат да бъдат съставени само с кликване с мишката - свободно определяеми и без необходимост от поддръжка и актуализиране. В тази открита среда е възможна комуникацията между всякакъв вид вътрешни и чужди приложения в реално време.

Накратко: Приложението kVASy® винаги е работело ефективно. С kVASy® 5 ставаме още по-подвижни, гъвкави и ефективни. Това е еволюционен скок в процесната ориентация и адаптивността.

Информация

Ако се нуждаете от по-подробна информация за нашите продукти, кликнете "напред" и използвайте формуляра за заявка на информационен материал.
напред  Тук можете да разгледате нашата актуална фирмена брошура в Е-Paper формат.

отвори