Партньори

Като доставчик на цялостни решения SIV групата сътрудничи със силни, действащи на международно ниво партньори. Благодарение на целенасоченото сътрудничество с избрани партньори от областта на маркетинга, софтуера и технологиите / инфраструктурата ние можем успешно да се ориентираме по тенденциите в отрасъла и по този начин постоянно да подобряваме портфолиото на нашите продукти и услуги.

От 20 години ни свързва стратегическо сътрудничество с Oracle Corporation. Нашето софтуерно решение kVASy се базира на иновативните аналитични, дизайнерски и развойни технологии на лидера на световния пазар Oracle, които в дългосрочен план подпомагат гъвкавостта, перформанса и процесното ориентиране на клиентите на SIV групата. Като Platinum Partner и ISV Partner of the Year нашите потребители също така се ползват от атрактивните лицензни модели (Embedded Software Licensing) и технологичните разработки на Oracle Corporation.

Грижата за партньорите ни гарантира практичното и ефективно реализиране на партньорската ни концепция. Благодарение на нашите редовни обучения, прозрачните ценови структури и интензивната обмяна на мнения и опит, свързани с разработката на нови и усъвършенстването на съществуващите продукти, нашата постоянно нарастваща партньорска мрежа е гаранция за успех при усвояването на нови пазарни дялове

Информация

Ако се нуждаете от по-подробна информация за нашите продукти, кликнете "напред" и използвайте формуляра за заявка на информационен материал.
напред  

Партньори

Стратегическо партньорство повече от 20 години.
прочети повече