На 18 и 19 септември в гр. Прищина, Косово се проведе конференцията „Energy Market South East Europe“ със съпътстващо тематично изложение. Събитието се организира за трета поредна година от местната консултантска фирма Evroenergie, дъщерно дружество на германската компания Energieweit. С повече от 200 участника, Energy Market South East Europe 2014 се утвърди като един от най-големите енергийни форуми на Балканите. Конференцията е своеобразна платформа за обмяна на опит, чрез която водещи фигури от енергетиката и политиката обсъждат предизвикателствата, възможностите за инвестиции и очертаващите се тенденции в сектора.

 


Фирма SIV.AG всяка година е основен спонсор на мероприятието. Тази година германската компания беше представена от своето българско дъщерно дружество SIV.BG (Ес Ай Ви.БГ ЕООД). Участниците в конференцията имаха възможност да посетят щанда в изложбената зала, където им беше направена live-демонстрация на софтуерното решение kVASy®. В програмата беше включена презентация на IT консултантa Атанас Атанасов, който представи историческото развитие на енергийния пазар и перспективите за развитие на софтуерните решения за ютилитис. Фокусът на доклада бе върху гледната точка на SIV - групата за използването на последните иновации в облачните услуги, а именно IT обслужването на всяка енергийна компания да може да се пренесе в облак, така че всички потребители, партньори, подизпълнители и счетоводните дейности да се обединят в една работна среда. Това позволява на един доставчик на IT-услуги да се грижи за всички въпроси във връзка с IT-поддръжката на дадена енергийна компания, избрала да се възползва от предимствата на тази революционна технология.