На 18-19 юни 2015 в Рощок, Германия, се състоя 19-та "SIV потребителска конференция", където софтуерната компания за поредна година посрещна своите клиенти и партньори.

Под мотото „Готови за промяна“  в двудневни семинари и стратегически работни срещи участниците обсъдиха предизвикателствата на пазара до 2020 г. и бъдещите теми на енергийното и водното стопанство.

Дигиталното работно място на бъдещето, Smart отчитане и Gateway управление, атрактивни облачни решения, успешни бизнес модели за мрежа и търговец, планиране,  ИТ-сигурност, сертифициране и др. са само част от основните опорни точки.

Освен това SIV.AG се фокусира повече на изискванията на водното стопанство и управлението на отпадни води- със специален пленум и стратегическа работна среща още на първия ден от конференцията.