Политика за поверителност                                     
В съответствие с изискванията на Общия Регламент за Защита на Данните (Регламент 2016/679)

Важна информация за нас

„Ес Ай Ви.БГ ЕООД“ („Ние“ или „Компанията“) е администратор на Вашите лични данни и контролира процеса по събиране и обработка на лична информация, предоставена чрез Уебсайта. Ние уважаваме неприкосновеността на личните Ви данни и съблюдаваме стриктно изискванията на Законодателството по Защита на Данните.

Ние сме определили длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД), което е компетентно и отговорно по въпросите на тази политика. Ако имате някакви въпроси относно тази политика или желаете да упражните някое от законовите си права, моля, свържете се с ДЛЗД.

За връзка с нас:

Пълно име на юридическото лице: „Ес Ай Ви.БГ ЕООД“ (ЕИК 175123459) със седалище гр. Варна, ул. Никола Вапцаров 3Г, ет. 5, офис 12.

Име на ДЛЗД: Диана Борисова
Email адрес: dpo@siv.bg
Телефонен номер: +359 (0) 52 960 085

Вие имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията за Защита на Личните Данни (КЗЛД).

Как и какви лични данни събираме за Вас?

„Ес Ай Ви.БГ ЕООД“ обработва само данни, които потребителите са предоставили по собствено желание чрез контактната форма на Уебсайта.

Такива данни могат да включват:

името и фамилията на потребителя,
имейл адрес, 
местоживеене,  
телефонен номер.

„Ес Ай Ви.БГ ЕООД“ не събира или обработва лични данни чрез функционалните бисквитки, използвани от Компанията.

За какви цели използваме Вашите лични данни? 

Основната цел, поради която Компанията събира такива лични данни, ще бъде за обратна връзка при направено запитване от Ваша страна през Уебсайта. Нашият Уебсайт не е предназначен за употреба от лица под 18 год. и ние не събираме съзнателно данни, отнасящи се тези лица.

Предоставяне на Вашите данни на трети лица

Възможно да споделим Вашите данни с категориите трети лица, описани по-долу, за целите, описани в тази политика:

Компании, част от нашата група предприятия
Доставчици на услуги: като например ИТ и ситемна поддържка;
Професионални съветници: като например счетоводители, адвокати, банкери, одитори, застрахователи;
Национална Агенция за Приходите, регулатори и други институции, установени в Република България, които изискват от нас да им предоставяме определена информация;
Трети лица, на които можем да изберем да продадем или прехвърлим част от нашия бизнес или активи. 

Ние изискваме от всички трети лица да уважават сигурността на Вашите лични данни и да ги обработват в съответствие със законодателството. Ние не позволяваме на трети лица, - доставчици на услуги - да използват Вашите данни за техните собствени цели, а само за конкретни цели и съгласно нашите изисквания.

Съхранение на данните Ви

Ние ще съхраняваме Вашите данни само за периода, за който са ни ноебходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително, за да спазим нашите законови задължения. Ако Вашето запитване не е довело до сключване на договор за услуга с Вас, ние ще съхраняваме данните Ви в срок от 36 месеца.

Сигурност на данните

Ние сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайната загуба, употреба, неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите данни. Също така сме ограничили достъпа до лични данни до тези служители, подизпълнители и други трети лица, които имат нужда от този достъп, за целите на своята дейност и за изпълнение на служебните си задължения. Те ще обработват Вашите данни само съгласно нашите инструкции. Те имат задължение да опазят конфиденциалността на данните Ви.

Ние сме въвели процедури за справяне с нарушения на сигурността на данните и ще Ви уведомим, както и компетентния регулатор, за всяко нарушение, спрямо което имаме законово задължение да направим това уведомление.

Вашите законови права

Законодателството по защита на данните Ви дава определени права, включително:

Право на достъп до Личните Ви данни
Право да поискате корекция на личните Ви данни 
Право да поискате изтриване на личните Ви данни 
Право да възразите срещу обработката на данните Ви 
Право да поискате ограничаване на обработката на данните Ви
Право да пренесете данните си до трето лице
Право да оттеглите своето съгласие за обработка на данните Ви

Ако желаете да упражните някое от правата, изброени по-горе, моля, свържете се с нашето длъжностно лице по защита на данните.

Ние няма да изискваме заплащане на такса, за да Ви предоставим достъп до данните Ви. Възможно е обаче да начислим такава такса, в разумен размер, или да откажем да изпълним искането Ви, ако същото е неоснователно, повтарящо се или прекомерно.

При получаване на искане за упражняване на някое от правата Ви е възможно да ни е необходима допълнителна информация от Вас, с която да потвърдим Вашата самоличност, за да се уверим, че имате право на достъп до данните (или да упражните някое от другите права). Това е мярка за сигурност, който цели да гарантира, че лични данни не се предоставят на лица, които нямат право да я получат.

Ние се стремим да отговорим на всички легитимни искания в срок от един месец. Възможно е да ни отнеме повече от един месец да отговорим на искането Ви, ако то е особено сложно или ако сме получили многобройни искания от Вас. В този случай, ще Ви уведомим своевременно и  ще Ви информираме регулярно за всяко развитие. 
Тази политика за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване на този Уебсайт.