SIV - групата

Компетентност в областта на енергийното и водното стопанство

Вече повече от 20 години фирма SIV.AG предлага IT-решения за предприятията от енергийното и водното стопанство. В основаната през 1990 г. софтуерна и консултантска компания в момента работят над 400 служители. Над 300 предприятия само в Германия използват софтуерното решение kVASy. Сред потребителите на приложението са ютилити дружества, мрежови оператори, общини и общински сдружения, доставчици на енергия, центрове за обработка на данни и др.

 

В международен план годишно с kVASy се изготвят над 40 милиона фактури за енергия. Най-големият потребител на решенията на SIV групата понастоящем е ЕВН България с около 1,8 милиона клиента.

Иновативните процесно ориентирани технологии, тясното стратегическо сътрудничество с лидера на световния пазар Oracle и познанията на пазара са факторите за успех на SIV групата.

Компанията предлага и широк спектър от услуги-  консултинг, анализ, обучение, внедряване и подготовка на ИТ- инфраструктура, миграция на данни, обучение и техническа поддръжка. 
SIV.AG предлага мощно софтуерно решение за управление на връзките с клиентите, което обхваща най-важните сфери на дейност на дружество – счетоводството, финансовия контрол и техническото управление на съоръженията.

От 2006 г. SIV.AG се е утвърдила на международния пазар с няколко успешни проекта за въвеждане на kVASy®, изпълнени съвместно с клиенти в Русия, България, Алжир, Украйна, Македония и др.

Информация

Ако се нуждаете от по-подробна информация за нашите продукти, кликнете "напред" и използвайте формуляра за заявка на информационен материал.
напред  

Партньори

Стратегическо партньорство повече от 20 години.
прочети повече