Данни и факти

Фирмена история

 • 1990     Основаване на SIV.AG
 • 1992     Концентриране върху комуналното стопанство
 • 1994     Пазарно навлизане на IT Решение ABI 2000
 • 1996     Начало на либерализация в Германия
 • 1998     Въвеждане на ERP-решението kVASy®
 • 2000     Преобразуване в акционерно дружество
 • 2002     Удвояване на оборота спрямо 2000 г
 • 2004     Въвеждане на ново продуктово поколение kVASy® 4
 • 2005     Навлизане в чуждестранни пазари
 • 2006     Основаване на дъщерно дружество Ес Ай Ви.БГ ЕООД
 • 2006     Стартиране на проекти в България с над 2,85 мил. изм. уреда
 • 2009     Стартиране на проект в Македония с над 800 хиляди изм. уреда
 • 2010     Разработване на ORACLE-базирана информационна система kVASy® BI
 • 2012     Въвеждане на ново продуктово поколение kVASy® 5
 • 2013     Пазарно въвеждане на IT Cloud Service

Информация

Ако се нуждаете от по-подробна информация за нашите продукти, кликнете "напред" и използвайте формуляра за заявка на информационен материал.
напред  

Партньори

Стратегическо партньорство повече от 20 години.
прочети повече